Soubor novelizací zákona o daních z příjmů, zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, zákona o DPH, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (souvisí s opravami základu daně a následného snížení odpočtu DPH u dlužníka), zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“ nebo „DŘ“), zákona č. 164/2013, o  mezinárodní spolupráci při správě daní a  o  změně dalších souvisejících zákonů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“), zákona č. 456/2011 Sb., o  Finanční správě České republiky (dále jen „zákon o Finanční správě“) a zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

V případě zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace a provedeme analýzu dopadů na Vaši společnost.