Dle zákona o kompenzačním bonusu, který schválil dne 9. 4. 2020 Senát Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 227), může OSVČ po splnění stanovených podmínek podat Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu za bonusové období 12. 3. až 30. 4. 2020, výše bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, tj nejvýš 25.000.

Podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru realizovaná prostřednictvím programu Pětadvacítka bude vyplacena oproti vyplněné žádosti.

Pro větší komfort žadatelů připravila finanční správa průvodce vyplněním Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu.

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

Žádosti Finanční správa přijímá e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, ve sběrných boxech umístěných na finančních úřadech a na podatelnách.