Finanční správa spustila Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání

1) Posečkání úhrady daně

  • Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání daně dostupná ZDE
  • Pokyn k posečkání dostupný ZDE
  • V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

2) Úprava ( snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení

Plošně jsou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně!

Plošné prominutí se týká i daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud bude ve vztahu k období od 31. března 2020 do 31. července 2020 podáno daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a daň nebo záloha na tuto daň budou uhrazeny nejpozději do 31. srpna 2020, budou prominuty všechny sankce související s tímto prodlením, a to pokuta za pozdní podání daňového přiznání, úrok z prodlení či z posečkané částky.

3) Odpuštění sankcí v případě prodlení

  • Žádat lze dle pokynů zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím ZDE
  • Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020
  • Pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. 7. 2020 individuálně žádat

Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH

4) Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání

  • U přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. července 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.
  • U přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde lhůta pro podání daňového přiznání uplyne v období od 31. března 2020 do 31. července 2020, není třeba do 31. srpna 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.
  • Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH

Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství mohou daňoví poplatníci očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související s opatřeními proti šíření koronaviru

S přípravou žádostí a případnou komunikací se státní správou Vám rádi pomůžeme!