Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus ke stažení  ZDE (781.4kB).

Další informace

1 – Nařízení karantény zaměstnanců

■ Zaměstnanec pobírá 60 % mzdy

■ Příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacené náhradní mzdy

2 – Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě nařízení vlády

■ Zaměstnanec pobírá 100 % mzdy

■ Příspěvek pro zaměstnavatele 80 % z vyplacené mzdy

3 – Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 %)

■ Zaměstnanec pobírá 100 % mzdy

■ Příspěvek pro zaměstnavatele 80 % z vyplacené mzdy

4- Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti

■ Zaměstnanec pobírá 80 % mzdy

■ Příspěvek pro zaměstnavatele 50 % z vyplacené mzdy

5- Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy

■ Zaměstnanec pobírá 60 % mzdy

■ Příspěvek pro zaměstnavatele 50 % z vyplacené mzdy

6 – Pro OSVČ

■ Odpuštění minimálních záloh na sociální pojištění od března na 6 měsíců

■ Možnost využít Mimořádnou okamžitou pomoc