Novela zákona o daních z příjmů vyplývá z implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. směrnice ATAD) , která vychází z projektu BEPS neboli „Base Erosion and Profit Shifting“. Jedná se o společný projekt OECD a zemí G20, který obsahuje 15 klíčových opatření, které by měly poskytnout řešení při odstranění mezer ve stávajících mezinárodních pravidlech, která v určitých případech umožňují uměle přesouvat zisky do zemí s nižším daňovým zatížením.

K nejvýraznějším změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů, kde se v souvislosti s transpozicí směrnice omezuje odečitatelnost úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA a zavádí zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.

V případě zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace a provedeme analýzu dopadů na Vaši společnost.