Specializované projekty

 • Poradenství v souvislosti s majetkovými transakcemi (fúze, akvizice, přeměny společností, prodej podniku ...).
 • Poradenství v souvislosti s mezinárodními transakcemi, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění.
 • Poradenství v oblasti investičních pobídek.
 • Poradenství v oblasti zaměstnaneckých výhod a odměňování.

Ekonomicko organizační poradenství

 • Analýzy účetní výkazů, výpočty ekonomických ukazatelů
 • Poradenství v oblasti pořádání akcí na podporu prodeje, spotřebitelských loterií a jiných soutěží o ceny, tombol

Účetní poradenství + audit

 • Poskytujeme účetní poradenství k účetním případům týkajících se oceňovaní zásob a majetku
 • Účetní poradenství na specializovaných projektech vyžadující ověření účetní závěrky auditorem poskytujeme ve spolupráci s Ing. Miroslavou Krčmovou  http://www.auditpc.cz/

GDPR

Ve spolupráci se specialisty na řízení projektů výrobních procesů a IT procesů a nabízíme služby spojené s aplikací postupů pro zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (dale jen GDPR), které vstoupilo v platnost 25. května 2018,  které zahrnují:

 • Vstupní analýzu současného stavu
 • Vytvoření seznamu rizikových operací, dokumentů a procesů
 • Technologické a právní posouzení
 • Navržení změn
 • Ověřovací audit po implementaci změn
 • Zpracování zjištěných informací do písemné zprávy
 • Navržení změn procesů a systémů tak, aby byla dosažena shoda s GDPR
 • Závěrečné zhodnocení provedené změny a návrh pravidelných kontrolních mechanismů tak, aby firma byla v souladu s GDPR požadavky i v budoucnu a obstála při kontrole dozorového úřadu

Výstupem auditu je písemné memorandum, které identifikuje rozpory s GDPR a doporučí vhodná řešení k nápravě.

Tuto službu zajišťujeme s partnery:

4ICT CZ S.R.O.
For Information & Communication Technology

LEAN INDUSTRY

 

 

 

Domů

Analýza bezpečnosti a ochrany dat

Služby v oblasti analýzy bezpečnosti a ochrany dat poskytuje ve spolupráci se společností 4ICT

4ICT CZ S.R.O.
For Information & Communication Technology